“Ticarette -Marka- Olmak ya da Olamamak” İşte Bütün Mesele Bu

Türkiye’nin Avrupa Birliği bütünleşme sürecinin daha somut bir hal aldığı günümüzde, her geçen gün hedefe biraz daha yaklaşılmakta olup bu süreç ve her geçen gün hızla değişen ekonomik koşullar markalaşmanın …

İKALE SÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ

Günümüz çalışanları işten çıkarken işveren veya işveren vekili tarafından imzalatılan; işçi nezdinde o imza atıldıktan sonra işverenden hiçbir hak ve/veya alacak talep edemeyeceği algısı uyandıran sözleşme; İKALE SÖZLEŞMESİ. Peki bu …