İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

İş hukuku işçi, işveren ve devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen bir hukuk dalıdır.İş hukuku genel olarak “Bireysel İş Hukuku” ve “Toplu İş Hukuku” olmak üzere iki alt kategoride ele alınır. Bireysel iş hukuku, işçi ile işverenler arasında bireysel olarak kurulan iş ilişkilerini konu alır. Toplu İş Hukuku ise sendikalaşma hareketi, toplu iş sözleşmeleri, hak ve menfaat uyuşmazlıkları ve bunların çözüm yolları olarak grev ve lokavt, hakem kurulları, arabuluculuk müesseseleri gibi konularını incelemektedir.
Sosyal Güvenlik Hukuku ise toplumdaki bireylerin sosyal refahını sağlayan, bireyler yönünden oluşabilecek riskleri önleme ve toplumun gelirlerinin azalmasını, giderlerinin artmasını engelleme amacı taşıyan özel hukuk kurallarını aşan ve bir takım kurallardan oluşan bir hukuk dalıdır. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Nitekim Anayasanın 60. maddesi “herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.” şeklindedir.
Büromuz iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:
İş Hukuku
• Hizmet Tespit Davaları
• Kıdem Ve İhbar Tazminatı
• İşçilik Ücret Alacağı Davaları
• İşe İade Ve Kötü Niyet Tazminatı
• İş Kazası Ve Meslek Hastalığı
• Maddi Ve Manevi Tazminat
• İşçi-İşveren İlişkisi Anlaşmaları
• İş Uyuşmazlıklarının Çözümü
• İşçi Alma Ve İşten Çıkarma
Sosyal Güvenlik Hukuku
• Hizmet Tespiti Davaları
• Sigorta Başlangıç Tespiti Davaları
• İtibarı Hizmet Davaları
• İş Kazasının Tespiti Davaları
• İş Kazasından Doğan Maddi Ve Manevi Tazminat Davaları
• İdari Para Cezaları İle İlgili Davalar
• Maluliyet/Yaşlılık/Ölüm Sigortası İle İlgili Davalar

As a noun, but the buy a research paper most recent is dated 1901 and that one refers to the language spoken by americans, not the country 1901 daily chron.