KIYMETLİ EVRAK HUKUKU

Kıymetli evrak hukuku Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. Kıymetli evrak Türk Ticaret kanunun 645. maddesi uyarınca öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Temel olarak kambiyo senetleri (Poliçe, Bono ve Çek) ve menkul kıymetler piyasasında kullanılan hisse senedi, tahvil, ipotekli borç senedi gibi evraklar bir hakkı temsil eden ve bu hakkın ileri sürülmesi ve devrinin senedin ibrazına bağlandığı senetlerdir.
Büromuz Kıymetli Evrak Hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Kıymetli Evrak Hukuku alanında verilen hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • Nama Yazılı Kıymetli Evrakın Zıyaı Sebebiyle İptali Davası
  • Hamiline Yazılı Kıymetli Evrakın Zıyaı Sebebiyle İptali Davası
  • Emre Yazılı Kıymetli Evrakın Zıyaı Sebebiyle İptali Davası
  • Poliçede Sebepsiz Zenginleşme Davası

Formally established in 1853, the lausanne school came college-universities.com/articles-writing-your-dissertation-how-to-stay-motivated.php into its own as a young engineering school by 1969.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir