CEZA HUKUKU

Ceza  hukuku suç ve cezaları düzenleyen bir kamu hukuku dalıdır. Ceza hukuku, genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır. Ceza genel hukuku suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımını, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeleri, suçlar için öngörülen cezaları, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan kuralları inceler.
Ceza özel hukuku ise, suç sayılan eylemleri, suçların kapsam ve sınırlarını birbirlerinden ayrılan yönleri ile bu suçlara öngörülen cezaları inceler. Ceza soruşturması ve yargılamasının nasıl yapılacağını inceleyen hukuk dalına ise “ceza muhakemesi hukuku” denir.
Büromuz Türk Ceza Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili diğer kanun ve mevzuat çerçevesinde yer alan tüm  Ceza Hukuku ihtilaflarının çözümü kapsamında danışmanlık, mağdur ve şüpheli veya sanıklara müdafilik hizmeti vermektedir.

 

Ceza Hukuku alanında hizmet verilen davaların bazıları şunlardır:

 • Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçları
 • Kullanmak İçin Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme Veya Bulundurma Suçu
 • Kasten Öldürme Suçu
 • Taksirle Öldürme Suçu
 • Yaralama Suçu
 • Dolandırıcılık Suçları
 • Mala Zarar Verme Suçları
 • Kamu Düzenine Karşı Suçlar
 • Aile İçi Şiddet Suçları
 • Resmi Ve Özel Belgede Sahtecilik Suçları
 • İhaleye Ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları
 • Kaçakçılık Suçları
 • Hakaret,Tehdit Suçları
 • Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Suçları
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçları
 • Konut Dokunulmazlığının İhlâli Suçları
 • Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi Ve Kayda Alınması Suçları
 • Hırsızlık, Güveni Kötüye Kullanma Suçları
 • Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçları
 • Sahtecilik Suçları
 • İnternet Dolandırıcılığı Suçları
 • Zimmet, İrtikâp, Rüşvet Suçları
 • İftira, Suç Uydurma Suçları
 • Radyo, Televizyon Ve İnternet Yoluyla Ya Da Ortamında İşlenen Suçlar
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
 • Yağma Suçu
 • Yalan Tanıklık Suçu
At the end of the process, you have a draft a beautiful, messy, https://www.tmcnet.com/topics/articles/2019/07/25/442783-buying-an-essay-secure-a-place-college-sensible.htm all-my-ideas-in-one-document draft.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir