FİKRİ VE SINAİ HAKLAR HUKUKU

Fikri mülkiyet hukuku, iktisadi değer taşıyan fikri emek ürünlerini koruyan bir hukuk dalıdır. Fikri mülkiyet hukuku, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları olmak üzere iki ana unsurdan oluşmaktadır.

Telif hakları, eserin meydana getirilmesiyle kendiliğinden doğar. Koruma, eserin kamuya sunuluşu ile kendiliğinden sağlanmaktadır. Bunun için bildirim ya da tescil gibi bir prosedüre ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınai mülkiyet haklarında ise korumanın sağlanması için, ilgili buluşun, tasarımın, markanın vs. tescil ettirilmesi gerekmektedir.
Büromuz Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında verilen  hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Marka Davaları
 • Patent Davaları
 • Eser Sahibinin Tespiti Davası
 • Saldırının Men’i  Davaları
 • Manevi Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Mali Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Bağlantılı Haklara Tecavüzden Doğan Ceza Davaları
 • Bağlantılı Hakların Korunmasına İlişkin Tedbirler
 • Fikri Haklara İlişkin Tazminat Davaları
 • Mali Hakların Korunmasına İlişkin Tedbirler
 • Mali Haklara Tecavüze İlişkin Olan Tazminat Davaları
 • Türk Patent Enstitüsü Kararlarına Karşı Açılan Davalar
 • Taklit Ürünlerle İlgili El Koyma Ve Toplatma Davaları
 • Tasarıma Tecavüzün Durdurulması
 • Taklit Tecavüzden Doğan Tazminat Davaları
 • Tasarımların Benzerliği Sebebiyle Haksız Rekabet Davaları
 • Tasarım İptali Davaları
 • Hükümsüzlük Davaları

I get asked quite often about the different types of editing, so I asked two of my best editors https://www.makeitmissoula.com/2019/07/5-signs-you-failed-a-phone-interview to write about them.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir