İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra Hukuku borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine, devlet zoruyla taşınır ve taşınmaz varlıklarına el konarak karşılanmasını konu alan hukuk dalıdır.
Alacağını alamayan bir alacaklı ilamlı ve ilamsız takip olmak üzere iki farklı takip yolundan birini seçebilir. İlamlı takipte, önce mahkemeden bir ilam alınarak buna özgü takip yolu izlenir. İlamsız takipte ise, alacaklı elinde herhangi bir mahkeme ilamı bulunmadan doğrudan yetkili icra dairesine başvurarak borcunu ödemeyen borçlu için ödeme emri çıkarttırır.
İflas Hukuku ise tacir ya da tacir statüsündeki bir borçlunun artık borcunu ödeyememesi halini konu alan hukuk dalıdır. İflas doğrudan iflas ve takipli iflas olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan iflasta alacaklılar ya da borçlu doğrudan ticaret mahkemesinden borçlu şirketin iflasını istemektedir. Takipli iflasta ise alacaklı borçluya ödeme emri gönderir, ödeme emrinin kesinleşmesi üzerine de ticaret mahkemesinden borçlunun iflasını talep eder.
Büromuz İcra ve İflas hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

 

İcra ve İflas hukuku alanında verilen  hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Menfi Tespit Ve İstirdat Davaları
 • İstihkak Davaları
 • İptal Davaları
 • İcra Takipleri
 • İhtiyati Haciz Ve İhtiyati Tedbir Uygulamaları
 • İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • İcra Emrine İtiraz 
 • İcra Takibine İtiraz 
 • İmzaya Ve Borca İtiraz
 • İcra Takibine İtirazın Kaldırılması 
 • İhale İle Satılan Yerin Tahliyesi 
 • İhalenin Feshi 
 • İflas Ve Konkordato İşlemleri
Drafting is hauling the boxes from the truck, up the stairs, and into your new buy an https://www.veloceinternational.com/tips/vpn-for-android/ essay online home.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir