ULUSLARARASI TİCARET VE SÖZLEŞMELER HUKUKU

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası ticari sözleşmeleri ele alan hukuk dalıdır. Büromuz Uluslararası Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku ile ilgili olarak her türlü hizmetin verilmesinde yerli veya yabancı gerçek veya tüzel kişilere hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

Uluslararası Ticaret ve Sözleşmeler Hukuku alanında verilen  hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Türk Şirketlerinin Uluslararası Şirketlerle Yapacağı Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması, Düzenlenmesi Ve Yorumlanması
  • Yabancı Şirketlerin Türkiye’de Yapacağı Ticari İşlerde Hukuki Destek Verme Ve Hukuki Zemin Yaratma
  • Türk Şirketlerinin Yabancı Ülkelerdeki Şirket Kurma, Ticari İş Yapma Gibi Hukuksal İşlemlerde Hukuki Görüş Vermek
  • Franchising, Distribütörlük Sözleşmelerinin Hazırlanması
  • CISG (Uluslararası Satış Sözleşmesi) İle İlgili Doğan Sıkıntılar Ve Bu Sözleşmelerin Oluşturulması
  • Uluslararası Alacakların Tahsili Ve İcra Kanallarından Alacağın Temin Edilmesi
  • Uluslararası Tahkim Yollarını Kullanarak Uyuşmazlıkların Çözümünü Sağlama  
  • Uluslararası Şirketler Arasındaki Rekabet Yasağı Ve Marka-Patent Uyuşmazlıklarını İlgilendiren Konularda Hukuki Destek Verme

Na the houseofcoco.net/top-10-universities-of-the-world-everyone-dreams-to-enter/ writing process creates a new home for your ideas.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir